Experiment gesloten coffeeshopketen: De proef of de som?

DE WIETPROEF

Na ruim 40 jaar gedogen slaat Nederland eindelijk de weg in richting legalisering. Heel voorzichtig wel te verstaan! Door middel van een experiment met 10 van de 100 coffeeshopgemeenten wordt er gekeken of het mogelijk is een gesloten cannabisketen te realiseren. Een gesloten keten waarbij de cannabis ‘van zaadje tot zakje’ gevolgd gaat worden. Het belangrijkste doel van dit experiment is te toetsen of de criminaliteit rond de cannabisteelt verminderd kan worden. Het lijkt in mindere mate te gaan om de volksgezondheid en het welzijn van de cannabisconsument. Het is volgens deze regering handiger om tegelijkertijd een poging te doen om de normalisering van cannabis tegen te gaan. Het is al heel lang normaal…

VOLKSGEZONDHEID

Als het om volksgezondheid gaat is dit experiment mosterd na de maaltijd. Elke dag dat de teelt van cannabis illegaal is geweest, was een dag te veel. Bij de invoering van het gedoogbeleid was het de bedoeling zo snel mogelijk ook die achterdeur te reguleren. Wat dat betreft lopen we nu flink achter de feiten aan. Door de focus op criminaliteit was de gezondheid van cannabis ‘gebruikers’ ondergeschikt.
Productinformatie en betere voorlichting over cannabis zijn een onderdeel van dit experiment. Een papieren bijsluiter (…?) moet zorgen dat de consument op een verantwoorde wijze cannabis gaat nuttigen. Met valide productinformatie kan er een weloverwogen keuze gemaakt worden bij aanschaf en consumptie.

CONSUMENTENPANEL

Bij een geleidelijke transitie naar een legale cannabismarkt is monitoring en bijsturing noodzakelijk om tot positieve resultaten te komen. De inbreng van de consument is daar een onmisbare factor in, juist bij een gevoelig onderwerp als dit. Om de positie van de cannabis consument te kunnen verbeteren zal het CiT-platform ingezet worden voor de hosting van een digitaal consumentenpanel van stichting CannaWijzer. Via het platform en de mobile app is het tijdens de experimenten als community mogelijk om feedback te geven op het wietexperiment. Zo praat de regering niet óver jullie maar mét jullie. Sluit je dus aan bij het consumentenpanel van CiT, door een CiT-account aan te maken!


Tot nu toe…..

Oktober 2017: Het nieuwe kabinet van Rutte III lanceert Wietproef

Mei 2018: CannaWijzer is uitgenodigd voor rondetafelgesprekken met de Adviescommissie Knottnerus

Juni 2018: Rapport van de Adviescommissie Knottnerus wordt gepresenteerd

Juli 2018: Regering dient wetsvoorstel in bij Tweede Kamer

Juli 2018: Regering neemt maar gedeelte van advies Knottnerus over

September 2018: CannaWijzer en CiT hebben het eerste verkennende gesprek met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)

November 2018: Openbare internetconsultatie op wetsvoorstel gesloten coffeeshopketen

Januari 2019: Plenair debat in de Tweede Kamer der Staten Generaal

Tijdens plenair debat spreekt minister Bruins uit een ‘consumentenpanel’ wenselijk te vinden.

Januari 2019: Tweede Kamer neemt wetsvoorstel met ruime meerderheid aan

Augustus 2019: Adviescommissie Knottnerus komt met 10 deelnemende gemeenten

September 2019: Minister Bruins en Grapperhaus noemen het consumentenpanel van CannaWijzer in hun schriftelijke beantwoording aan de Eerste Kamer

September 2019: Openbare internetconsultatie over verpakking en bijsluiter

November 2019: Een ruime meerderheid van de Eerste Kamer akkoord met experiment

April 2020: In afwachting van de spelregels en selectie van de 6 tot 10 telers…

Mei 2020: CannaWijzer neemt de organisatie van een -in het AMvB beschreven- proeflokaal op zich

Juni 2020: Begin juni start de inschrijfprocedure voor geïnteresseerde telers. Sluitingsdatum op 28 juli 2020.

Juli 2020: CannaWijzer en CiT doen inventarisatie onder deelnemende coffeeshops naar gewenst productportfolio voor aspirant experiment-telers.

controle

Een gecontroleerd cannabisproduct

Als iets belangrijk is voor consumentenproducten dan is het wel productinformatie. Informatie over de afkomst, de bestanddelen en eventueel de effecten en toepassingen van het te kopen product. Dit is wettelijk voorgeschreven in elke winkel of speciaalzaak en bij elk product. Deze informatie is bedoeld om de consument goed voor te lichten en eventueel te beschermen tegen zichzelf. Juist dat is waar het bij cannabis aan ontbreekt. Het is wel te koop in speciale winkels maar waar het vandaan komt en wat ermee gedaan is, blijft een groot vraagteken. Het onderdeel ‘verpakking en bijsluiter’ is opgenomen in deze wietproef. De uitvoering had alleen een stuk effectiever gekund.

HELVETICA verpakkingen

De wiet en hasj die straks op de balie van de coffeeshops ligt is voorverpakt door de teeltbedrijven die door de overheid zijn aangewezen. Deze verpakking en het etiket moeten aan zeer strenge eisen voldoen. Er mag geen logo, foto of plaatje van de producent of van het cannabisproduct worden vertoond. Alleen tekst en die mag uitsluitend Helvetica zijn. Daarnaast volgen er waarschuwingslogo’s van de overheid en krijg je een papieren bijsluiter waarvan de leestijd nog niet bekend is. CiT heeft suggesties gedaan aan de overheid om meer met de bekwaamheid van coffeeshoppersoneel te doen en informatie digitaal te maken. Er valt dus nog wat te sleutelen..

verpakking
wiettop

Hollands hoop

Nederland mag met recht trots zijn op haar cannabis- en coffeeshopcultuur. Vrijwel alle resultaten die geboekt zijn door de scheiding der markten en de invoering van coffeeshops maakt dat ons land nog steeds een voorbeeldfunctie vervult. Niet zozeer de manier waarop we criminaliteit hebben bestreden maar meer vanuit preventie en gezondheid. Het gedoogbeleid is in de jaren ’70 vooral bedacht vanuit het oogpunt van volksgezondheid. Na jarenlang gegijzeld te zijn door het ministerie van Veiligheid en Justitie is het cannabisbeleid nu gedeeltelijk terug bij Volksgezondheid. Het gaat, mede door dit experiment gelukkig weer een klein beetje over de consument. Fingers Crossed!

KANSEN

Elke vooruitgang of vernieuwing van het cannabisbeleid moet gebaseerd zijn op de wensen en voorkeuren van de cannabisconsument. Het experiment biedt de consument vooral nieuwe kansen om zichzelf te laten horen en bij te dragen aan de acceptatie van cannabis als genotmiddel of medicijn in onze samenleving.

CiT is op dit moment druk bezig om het gesprek met de regering verder open te breken over ander beleid, nieuwe communicatievormen en online diensten.
Met een CiT account tel je meteen mee als sympathisant, kun je werkelijk jouw mening laten horen en bouw je mee aan een beter cannabis beleid!

Lees hier hoe we dat gaan doen!

Contact CiT

Voor meer informatie, een specifieke vraag, klacht of aanmoediging, stuur ons je bericht!

Sending
©2020 Cannabis in Town wordt gedreven door Brightpulse Endeavours B.V.

Gebruiksvoorwaarden | Privacy Verklaring | Cookie Beleid

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account